Bima Timur Putaran Ke 3..! Bersiap Wera Minggu SYAFAAD Birukan Wera

    Jurnal Bima, 14 November 2020